Khóa học

CÙNG CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC - Level 1

Giới thiệu khóa học

  • Thời gian học: 12 tháng
  • Số lượt xem: 5018
  • Bài giảng: 39
  • Cấp độ học: Mới bắt đầu

Chuyên đề, bài giảng

Chủ đề : Kích thước
Chủ đề : Hình phẳng
Chủ đề : Khối - Hình không gian
Chủ đề : Đếm đến 3
Chủ đề : Đếm đến 5
Chủ đề : Đếm đến 10
Chủ đề : Đếm đến 20
Chủ đề : Vị trí
Chủ đề: Phân loại
Chủ đề : So Sánh
Chủ đề : Quy luật

Giáo viên

Nguyễn Thị Hảo
Nguyễn Thị Hảo
Đại học Sư Phạm

Tô Thị Huyền
Tô Thị Huyền
Đại học Sư phạm

Giáo viên mầm non

Phạm Thị Quỳnh Anh
Phạm Thị Quỳnh Anh
Đại học Sư phạm

Khóa học hot