Khóa học

CÙNG CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC - Level 2

Giới thiệu khóa học

  • Thời gian học: 12 tháng
  • Số lượt xem: 3895
  • Bài giảng: 32
  • Cấp độ học: Cấp độ 2

Chuyên đề, bài giảng

Chủ đề 1: Đếm phạm vi 10
Chủ đề 2: Đếm phạm vi 20
Chủ đề 3: Đếm cách
Chủ đề 4: Cộng phạm vi 5
Chủ đề 5: Cộng phạm vi 10
Chủ đề 6: Trừ phạm vi 5
Chủ đề 7: Trừ phạm vi 10
Chủ đề 8: Quy luật
Chủ đề 9: Thời gian

Giáo viên

Phạm Thị Quỳnh Anh
Phạm Thị Quỳnh Anh
Đại học Sư phạm

Tô Thị Huyền
Tô Thị Huyền
Đại học Sư phạm

Giáo viên mầm non

Khóa học hot